Huize Arnichem

Het landgoed rond Huize Arnichem in Zwolle wordt voor het eerst genoemd in1408 en heeft verschillende families als eigenaar gehad. In 1797 kwam het in handen van de familie Tobias. Verschillende leden van die familie hadden het ambt van secretaris van Zwolle vervuld. De laatste mannelijke telg uit het geslacht overleed ongehuwd op het landgoed. Inmiddels is het huis aangekocht door een particulier en is Salbam gevraagd om de restauratie te verzorgen. Er zijn prachtige houten trappen in oude stijl gemaakt en zijn er verschillende oude elementen teruggebracht. Zo zijn er luiken geplaatst, de kozijnen zijn aangepakt. Tegelwerk en de eikenvloerbalken zijn vernieuwd.